Organització (març 2022)

Cap de Colla i Tresorer: Ismael Batlle (fins 28/05/2022)

Secretari i Responsable Informàtica: Jérôme Beurier (fins 28/05/2022)

Responsable Gegants: Miguel Salamanca

Responsable Música i Xarxes Socials:  Roger Villaró

Responsable Canalla i Publicitat: Oleg Llavina

ARXIU