Organització (març 2019)

Cap de Colla: Ismael Batlle

Tresorer: Ismael Batlle

Secretari: Jérôme Beurier

Responsables dels Gegants: Josep Maria Manuel i Miquel Salamanca

Responsable de la Música i Informàtica: Jérôme Beurier

Responsables Institucions i ONCE: Pedro Curado, Ismael Batlle

Responsable de Col·laboradors: Loli Ramírez

ARXIU