Avís Legal

Aquesta web és propietat de la Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt, domiciliada a Riera del Gorg, s/n 08394 Sant Vicenç de Montalt (Barcelona). NIF: V-63391957 inscrita al registre d’entitats i Associacions de la Generalitat amb número 28898 i registre municipal nº CU / 04.

Les presents Condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquesta Web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització de la Web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena per l’esmentat Usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. El titular de la Web pot oferir a través de la Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran aquestes Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

L’accés al WebSite és responsabilitat única dels usuaris. L’accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre l’usuari i la Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt. L’usuari es compromet a abstenir-se d’utilitzar aquest web per a activitats contràries a les lleis o en contra dels drets i interessos de tercers. En cas d’exercir un ús incorrecte del web, l’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal iniciada per terceres persones contra el titular del web. L’usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que s’esdevinguin de possibles reclamacions o accions legals. L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què es pugui caure o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant la Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt, els seus socis, exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions dels seus usuaris.

La Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt se’n exclou de tota responsabilitat derivada d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics i fallides telefòniques en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes. La Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt està facultata per suspendre temporalment, sense previ avís, l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

La Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt declara que tota la informació de les seves dades personals serà tractada de conformitat al Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades / Llei Orgànica 3/2018. Sense perjudici d’allò previst en cada un dels formularis de la Web, quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal estarà autoritzant expressament al titular de la Web al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitat que en els mateixos s’indiquin.

L’usuari o el seu representant podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament mitjançant sol·licitud per correu postal a l’adreça Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt, Riera del Gorg s/n 08394 Sant Vicenç de Montalt o bé per correu electrònic a l’adreça collageganteradesvmontalt@gmail.com.

El titular de la Web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació escrita i estudis continguts en aquesta pàgina web són titularitat de la Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt. Tots els nostres continguts, excepte les imatges i vídeos, que podrien tenir drets d’autor, es poden copiar, citant-ne la procedència.

La Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt no es fa responsable de les pàgines externes enllaçades des del nostre portal, d’aquestes pàgines en seran responsables els seus respectius propietaris.

Els comentaris i opinions de cada usuari són propietat d’ells mateixos i la Colla Gegantera de Sant Vicenç de Montalt tampoc se’n fa responsable.

El titular de la Web es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús de la present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en que accedeixi a la Web, per la qual cosa, haurà de llegir periòdicament les citades condicions.