Arxiu

MARÇ 2017-MARÇ 2019
Cap de Colla: Ismael Batlle
Tresorer: Jordi Comalat
Secretari: Jérôme Beurier (abril 2018)
Responsables dels Gegants: Josep Maria Manuel i Miquel Salamanca
Responsable de la Música i Informàtica: Jérôme Beurier
Responsables Institucions i ONCE: Pedro Curado, Ismael Batlle i Maxi Fernández
Responsable dels Capgrossos: Mònica Cabello
Responsable de Col·laboradors: Loli Ramírez
ABRIL 2016-MARÇ 2017
President / Coordinador: Ismael Batlle
Secretària: Laia Urgellès
Tresoreria i Recursos financers: Josep Maria Manuel
Subvencions: Ismael Batlle i Josep Maria Manuel
Gegants: Miguel Salamanca
Capgrossos i responsable dels infants: Silvia Linares
Responsable de música i tallers: Montserrat Parcerisa
Organització d’Actes i Trobades: Ismael Batlle
Comunicació, premsa i multimèdia: Jérôme Beurier
Relacions institucionals: Ismael Batlle, Josep Maria i Laia Urgellès
Relacions amb l’ONCE: Pedro Curado i Ismael Batlle
Relacions amb el món geganter: Ismael Batlle